• Žádné produkty v košíku.

Úvod

Poptávka po energiích se neustále zvyšuje a s ní také závažnost souvisejících problémů, například klimatické změny. Když říkáme energie, myslíme tím všechno od elektřiny, kterou používáme doma, po pohon automobilů, letadel a vlaků. A nanotechnologie mají potenciál změnit způsob, jímž energie vyrábíme, uchováváme a využíváme, a umožňují, aby naše energie byly čistší, efektivnější a levnější.

Tato oblast je předmětem rostoucího zájmu nejen z pohledu tržní příležitosti, ale také jako řešení problémů, které způsobila naše závislost na fosilních palivech, konkrétně pak klimatické změny a znečištění. S postupným odklonem společnosti od spalování fosilních paliv při výrobě energie pohlížíme na nanotechnologie jako na prostředek k vyřešení některých problémů s tímto odklonem spojených. Nové nanomateriály nám mohou pomoci energii lépe zachycovat, například prostřednictvím účinnějších solárních článků; uchovávat energii, například díky lepším bateriím pro elektromobily; a využívat energii, například díky lepším izolačním materiálům pro budovy a s nimi spojené menší spotřebě energie.

Je důležité si uvědomit, že klimatickou změnu nevyřeší provedení jediné změny v energetickém hodnotovém řetězci od zachycování přes uchovávání po využívání energie. Je třeba provést úpravy a technická vylepšení v rámci celého energetického cyklu, abychom mohli vyrábět čistou energii, bezpečně ji uchovávat a efektivně využívat.

Praktický význam – zde uplatníte své znalosti a dovednosti

V této části zjistíte, jaké využití mohou nanotechnologie najít v energetickém systému od výroby po využití energie. Uvidíte již existující příklady i budoucí příležitosti, které jsou stále ve vývoji.

top