• Žádné produkty v košíku.

Úvod

Všechno nové a neznámé odpradávna v člověku vyvolává obavy a strach. Jedná se o evoluční mechanismus, který nás na jedné straně sice chrání, na druhé straně ale může zmařit dobré a inovativní nápady, které by člověku zkvalitnily život. K rozptýlení obav může přispět i srozumitelné vzdělávání a popularizace základních principů nanotechnologických řešení a jejich bezpečnosti. Případným zanedbáním osvěty bychom otevřeli cestu ke vzniku velkých sociálních skupin, které by se na sociálních sítích ve svých obavách utvrzovaly, a své obavy z nových technologií přetavily do programového odporu vůči těmto inovačním řešením. Na základě iracionálních obav lze z principu předběžné opatrnosti omezit nebo zakázat prakticky cokoliv. To může ve svém důsledku zredukovat perspektivy příznivého ekonomického vývoje a snížit potenciál evropského hospodářského růstu. Aby k tomu nedošlo, musíme si uvědomit, za jakých okolností nám mohou nanomateriály škodit, a jak můžeme těmto rizikům předcházet.

Praktický význam – zde uplatníte své znalosti a dovednosti

V této jednotce se dozvíte, kde se skrývá případné nebezpečí při využívání nanotechnologií a jak lze těmto nebezpečím předcházet. Poznání základů problematiky bezpečnosti nanotechnologických řešení a znalost elementárních algoritmů vhodných k ověření informace o možném nebezpečí jsou nezbytné k rozumnému posuzování příchozích zpráv a zastavení hoaxů.

top